Vita

Online CME-Fortbildungen

bei MedLearning AG

Medizinische Fachzeitschriften

  • CvD/Redakteurin print-Zeitschrift Clinical Neuroradiology, Springer Medizin Verlag
  • CvD/Redakteurin print-Zeitschrift European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Springer Medizin Verlag 
  • CvD/Redakteurin print-Zeitschrift coloproctology, Springer Medizin Verlag 
  • CvD/Redakteurin (interims) print-Zeitschrift Medizinische Klinik, Springer Medizin Verlag

Magazin ALPS

  • CvD ALPS, Apart Verlag